PRODUCT
Tìm kiếm

Lọc Nhớt Ingersoll Rand

 • Lọc máy nén khí hiệu SOTRAS
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Origin: SOTRAS

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 5991132, SH 8210

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8210

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 5991132

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 23424922, SH 8736

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8736

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 23424922

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 23935059, SH 8729

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8729

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 23935059

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 25220687, SH 8147

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8147

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 25220687

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 30472161, SH 8112

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8112

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 30472161

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 30776020, SH 8707

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8707

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 30776020

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 32305674, SH 8118

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8118

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 32305674

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 32501756, SH 8112

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8112

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 32501756

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 35252154, SH 8180

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8180

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 35252154

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 35290162, SH 8210

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8210

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 35290162

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 35292358, SH 8224

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8224

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 35292358

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 35296920, SH 8191

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8191

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 35296920

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 35302512, SH 8733

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8733

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 35302512

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 35303692, SH 8112

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8112

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 35303692

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 35310556, SH 8108

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8108

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 35310556

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 35330133, SH 8193

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8193

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 35330133

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 35330687, SH 8147

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8147

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 35330687

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 35367879, SH 8210

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8210

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 35367879

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí INGERSOLL RAND 35997352, SH 8210

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND 

  Model: SH8210

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc nhớt thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Code: 35997352

  Origin: INGERSOLL RAND

  Viewmore

SẢN PHẨM