SẢN PHẨM
Tìm kiếm

MÁY NÉN KHÍ CAO ÁP JAB - ĐỨC

 • Ứng dụng: Nén không khí
  Áp lực làm việc max: 40 - 50 bar
  Cấp nén: 2 cấp
  Công suât: 2,2 - 45 kW
  Lưu lượng: 125 L / phút  - 3020 L / phút
  Nhiệt độ hoạt động: 5-40 ° C
  Điện áp: 380V/3pha/50Hz

  Xem chi tiết

 • Ứng dụng: Nén không khí
  Áp lực làm việc max: 64 - 350 bar
  Cấp nén: 3 cấp
  Công suât: 4 - 45 kW
  Lưu lượng: 210 L / phút  - 1300 L / phút
  Nhiệt độ hoạt động: 5-40 ° C
  Điện áp: 380V/3pha/50Hz

  Xem chi tiết

 • Ứng dụng: Nén không khí
  Áp lực làm việc max: 20 - 40 bar
  Cấp nén: 1 cấp
  Công suât: 11 - 30 kW
  Áp suất khí vào: 5 bar - 13 bar
  Lưu lượng: 1800 L / phút  - 11000 L / phút
  Điện áp: 380V/3pha/50Hz

  Xem chi tiết

 • Ứng dụng: Nén khí Nito - Heli
  Áp lực làm việc max: 40 - 350 bar
  Cấp nén: 1 cấp
  Công suât: 2.6 - 45 kW
  Áp suất khí vào: 0.1 bar - 5.4 bar
  Lưu lượng: 1000 L / phút  - 1500 L / phút
  Điện áp: 380V/3pha/50Hz

  Xem chi tiết

 • Ứng dụng: Khí CNG
  Áp lực làm việc max: 40 - 300 bar
  Cấp nén: 1 cấp
  Công suât: 1.9 - 36 kW
  Áp suất khí vào: 0.02 bar - 0.9 bar
  Lưu lượng: 1000 L / phút  - 1500 L / phút
  Điện áp: 380V/3pha/50Hz

  Xem chi tiết

 • Ứng dụng: Nén không khí
  Áp lực làm việc max: 16 - 300 bar
  Cấp nén: 1 cấp
  Công suât: 27 - 36 kW
  Áp suất khí vào: 1.5 bar - 40 bar
  Lưu lượng: 1000 L / phút  - 1500 L / phút
  Điện áp: 380V/3pha/50Hz

  Xem chi tiết

 • Ứng dụng: Khí CNG
  Áp lực làm việc max: 40 - 300 bar
  Cấp nén: 1 cấp
  Công suât: 1.9 - 36 kW
  Áp suất khí vào: 0.02 bar - 0.9 bar
  Lưu lượng: 1000 L / phút  - 1500 L / phút
  Điện áp: 380V/3pha/50Hz

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM