SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc gió máy nén khí Hanbell

 • Lọc gió Hanbell 4211-24-05

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4211-24-05

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Hanbell 4211-23-04

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4211-23-04

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Hanbell 4211-25-05

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4211-25-05

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Hanbell 4211-26

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4211-26

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Hanbell 4211-26

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4211-23-04

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Hanbell 4211-23-02

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: 42112302

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4211-23-02

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Hanbell 4211-25-04

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: 42112504

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4211-25-04

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Hanbell 4211-25-06

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: 42112506

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4211-25-06

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Hanbell 4211-25-04

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: 42112504

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4211-25-04

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Hanbell 4211-27-01

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: 42112701

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4211-27-01

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM