SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc tách dầu Hanshin

 • Separator / Lọc tách dầu máy nén khí Hanshin 442782

  Hãng sản xuất: Hanshin

  Model: Hanshin GRH3-30A

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc tách dầu này có tác dụng tách nhớt ra khỏi dòng khí nén.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h; hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt.

  Liên hệ: 0989 508 177

  Hãng sản xuất: HANSHIN

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu máy nén khí Hanshin 442783

  Hãng sản xuất: Hanshin

  Model: Hanshin GRH3-50A

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc tách dầu này có tác dụng tách nhớt ra khỏi dòng khí nén.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h; hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt.

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 442783

  Hãng sản xuất: HANSHIN

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu máy nén khí Hanshin 442786

  Hãng sản xuất: Hanshin

  Model: Hanshin GRH3-100A

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc tách dầu này có tác dụng tách nhớt ra khỏi dòng khí nén.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h; hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt.

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 442786

  Hãng sản xuất: HANSHIN

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu máy nén khí Hanshin 440684

  Hãng sản xuất: Hanshin

  Model: Hanshin GRH2-150A

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc tách dầu này có tác dụng tách nhớt ra khỏi dòng khí nén.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h; hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt.

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 440684

  Hãng sản xuất: HANSHIN

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu máy nén khí Hanshin 444113

  Hãng sản xuất: Hanshin

  Model: Hanshin GRH2-250A

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc tách dầu này có tác dụng tách nhớt ra khỏi dòng khí nén.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h; hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt.

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 444113

  Hãng sản xuất: HANSHIN

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM