SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lõi lọc khí nén FINITE

 • Lõi lọc khí FINITE J bao gồm 5 loại lớp lọc: 3P; 10C; 7C; 4C, A; nắp kim loại cao cấp chống ăn mòn. Đảm bảo lọc sạch cặn, hơi dầu, hơi nước. Đáp ứng được nhu cầu về khí nén. Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại lõi lọc để thay thế mới cho lọc khí nén FINITE J. Các sản phẩm của chúng tôi là chính hãng hoặc thay thế tương đương (đảm bảo đáp ứng 100% yêu cầu kỹ thuật). Chi tiết xin vui lòng liên hệ với Hợp Nhất để được tư vấn thêm.

  Mã số: All

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc khí FINITE bao gồm 5 loại lớp lọc: 3P, 10C, 7C; 4C, A; nắp kim loại cao cấp chống ăn mòn. Đảm bảo lọc sạch cặn, hơi dầu, hơi nước. Đáp ứng được nhu cầu về khí nén. Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại lõi lọc để thay thế mới cho lọc khí nén FINITE. Các sản phẩm của chúng tôi là chính hãng hoặc thay thế tương đương (đảm bảo đáp ứng 100% yêu cầu kỹ thuật). Chi tiết xin vui lòng liên hệ với Hợp Nhất để được tư vấn thêm.

  Mã số: All

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc đường ống Finite 2C10-025    

  Lõi lọc đường ống Finite 4C10-025

  Lõi lọc đường ống Finite 2C10-050    

  Lõi lọc đường ống Finite 4C10-050

  Lõi lọc đường ống Finite 2C15-060    

  Lõi lọc đường ống Finite 4C15-060

  Để lựa chọn được loại ruột lọc đường ống khí nén Finite phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ Hợp Nhất. 

  Mã số: 2C10-025

  Hãng sản xuất: Deltech

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc đường ống Finite 2C10-025    

  Lõi lọc đường ống Finite 4C10-025

  Lõi lọc đường ống Finite 2C10-050    

  Lõi lọc đường ống Finite 4C10-050

  Lõi lọc đường ống Finite 2C15-060    

  Lõi lọc đường ống Finite 4C15-060

  Để lựa chọn được loại ruột lọc đường ống khí nén Finite phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ Hợp Nhất. 

  Mã số: 4C10-025

  Hãng sản xuất: Finite

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc đường ống Finite 2C10-025    

  Lõi lọc đường ống Finite 4C10-025

  Lõi lọc đường ống Finite 2C10-050    

  Lõi lọc đường ống Finite 4C10-050

  Lõi lọc đường ống Finite 2C15-060    

  Lõi lọc đường ống Finite 4C15-060

  Để lựa chọn được loại ruột lọc đường ống khí nén Finite phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ Hợp Nhất. 

  Mã số: 2C10-050

  Hãng sản xuất: Finite

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc đường ống Finite 2C10-025    

  Lõi lọc đường ống Finite 4C10-025

  Lõi lọc đường ống Finite 2C10-050    

  Lõi lọc đường ống Finite 4C10-050

  Lõi lọc đường ống Finite 2C15-060    

  Lõi lọc đường ống Finite 4C15-060

  Để lựa chọn được loại ruột lọc đường ống khí nén Finite phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ Hợp Nhất. 

  Mã số: 4C10-050

  Hãng sản xuất: Finite

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc đường ống Finite 2C10-025    

  Lõi lọc đường ống Finite 4C10-025

  Lõi lọc đường ống Finite 2C10-050    

  Lõi lọc đường ống Finite 4C10-050

  Lõi lọc đường ống Finite 2C15-060    

  Lõi lọc đường ống Finite 4C15-060

  Để lựa chọn được loại ruột lọc đường ống khí nén Finite phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ Hợp Nhất. 

  Mã số: 2C15-060

  Hãng sản xuất: Finite

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc đường ống Finite 2C10-025    

  Lõi lọc đường ống Finite 4C10-025

  Lõi lọc đường ống Finite 2C10-050    

  Lõi lọc đường ống Finite 4C10-050

  Lõi lọc đường ống Finite 2C15-060    

  Lõi lọc đường ống Finite 4C15-060

  Để lựa chọn được loại ruột lọc đường ống khí nén Finite phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ Hợp Nhất. 

  Mã số: 4C15-060

  Hãng sản xuất: Finite

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc đường ống Finite 6C10-025    

  Lõi lọc đường ống Finite 8C10-025

  Lõi lọc đường ống Finite 6C10-050    

  Lõi lọc đường ống Finite 8C10-050

  Lõi lọc đường ống Finite 6C15-060    

  Lõi lọc đường ống Finite 8C15-060

  Để lựa chọn được loại ruột lọc đường ống khí nén Finite phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ Hợp Nhất. 

  Mã số: 6C10-025

  Hãng sản xuất: Finite

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc đường ống Finite 6C10-025    

  Lõi lọc đường ống Finite 8C10-025

  Lõi lọc đường ống Finite 6C10-050    

  Lõi lọc đường ống Finite 8C10-050

  Lõi lọc đường ống Finite 6C15-060    

  Lõi lọc đường ống Finite 8C15-060

  Để lựa chọn được loại ruột lọc đường ống khí nén Finite phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ Hợp Nhất. 

  Mã số: 8C10-025

  Hãng sản xuất: Finite

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc đường ống Finite 6C10-025    

  Lõi lọc đường ống Finite 8C10-025

  Lõi lọc đường ống Finite 6C10-050    

  Lõi lọc đường ống Finite 8C10-050

  Lõi lọc đường ống Finite 6C15-060    

  Lõi lọc đường ống Finite 8C15-060

  Để lựa chọn được loại ruột lọc đường ống khí nén Finite phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ Hợp Nhất. 

  Mã số: 6C10-050

  Hãng sản xuất: Finite

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc đường ống Finite 6C10-025    

  Lõi lọc đường ống Finite 8C10-025

  Lõi lọc đường ống Finite 6C10-050    

  Lõi lọc đường ống Finite 8C10-050

  Lõi lọc đường ống Finite 6C15-060    

  Lõi lọc đường ống Finite 8C15-060

  Để lựa chọn được loại ruột lọc đường ống khí nén Finite phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ Hợp Nhất. 

  Mã số: 8C10-050

  Hãng sản xuất: Finite

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc đường ống Finite 6C10-025    

  Lõi lọc đường ống Finite 8C10-025

  Lõi lọc đường ống Finite 6C10-050    

  Lõi lọc đường ống Finite 8C10-050

  Lõi lọc đường ống Finite 6C15-060    

  Lõi lọc đường ống Finite 8C15-060

  Để lựa chọn được loại ruột lọc đường ống khí nén Finite phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ Hợp Nhất. 

  Mã số: 6C15-060

  Hãng sản xuất: Finite

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc đường ống Finite 6C10-025    

  Lõi lọc đường ống Finite 8C10-025

  Lõi lọc đường ống Finite 6C10-050    

  Lõi lọc đường ống Finite 8C10-050

  Lõi lọc đường ống Finite 6C15-060    

  Lõi lọc đường ống Finite 8C15-060

  Để lựa chọn được loại ruột lọc đường ống khí nén Finite phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ Hợp Nhất. 

  Mã số: 8C15-060

  Hãng sản xuất: Finite

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc đường ống Finite 10C10-025    

  Lõi lọc đường ống Finite 12C10-025

  Lõi lọc đường ống Finite 10C10-050    

  Lõi lọc đường ống Finite 12C10-050

  Lõi lọc đường ống Finite 10C15-060    

  Lõi lọc đường ống Finite 12C15-060

  Để lựa chọn được loại ruột lọc đường ống khí nén Finite phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ Hợp Nhất. 

  Mã số: 10C10-025

  Hãng sản xuất: Finite

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc đường ống Finite 10C10-025    

  Lõi lọc đường ống Finite 12C10-025

  Lõi lọc đường ống Finite 10C10-050    

  Lõi lọc đường ống Finite 12C10-050

  Lõi lọc đường ống Finite 10C15-060    

  Lõi lọc đường ống Finite 12C15-060

  Để lựa chọn được loại ruột lọc đường ống khí nén Finite phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ Hợp Nhất. 

  Mã số: 12C10-025

  Hãng sản xuất: Finite

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc đường ống Finite 10C10-025    

  Lõi lọc đường ống Finite 12C10-025

  Lõi lọc đường ống Finite 10C10-050    

  Lõi lọc đường ống Finite 12C10-050

  Lõi lọc đường ống Finite 10C15-060    

  Lõi lọc đường ống Finite 12C15-060

  Để lựa chọn được loại ruột lọc đường ống khí nén Finite phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ Hợp Nhất. 

  Mã số: 10C10-050

  Hãng sản xuất: Finite

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc đường ống Finite 10C10-025    

  Lõi lọc đường ống Finite 12C10-025

  Lõi lọc đường ống Finite 10C10-050    

  Lõi lọc đường ống Finite 12C10-050

  Lõi lọc đường ống Finite 10C15-060    

  Lõi lọc đường ống Finite 12C15-060

  Để lựa chọn được loại ruột lọc đường ống khí nén Finite phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ Hợp Nhất. 

  Mã số: 12C10-050

  Hãng sản xuất: Finite

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc đường ống Finite 10C10-025    

  Lõi lọc đường ống Finite 12C10-025

  Lõi lọc đường ống Finite 10C10-050    

  Lõi lọc đường ống Finite 12C10-050

  Lõi lọc đường ống Finite 10C15-060    

  Lõi lọc đường ống Finite 12C15-060

  Để lựa chọn được loại ruột lọc đường ống khí nén Finite phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ Hợp Nhất. 

  Mã số: 10C15-060

  Hãng sản xuất: Finite

  Xem chi tiết

 • Lõi lọc đường ống Finite 10C10-025    

  Lõi lọc đường ống Finite 12C10-025

  Lõi lọc đường ống Finite 10C10-050    

  Lõi lọc đường ống Finite 12C10-050

  Lõi lọc đường ống Finite 10C15-060    

  Lõi lọc đường ống Finite 12C15-060

  Để lựa chọn được loại ruột lọc đường ống khí nén Finite phù hợp, quý khách vui lòng liên hệ Hợp Nhất. 

  Mã số: 12C15-060

  Hãng sản xuất: Finite

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM