SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc Tách Nhớt HITACHI

 • Lọc máy nén khí hiệu SOTRAS
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Cung cấp lọc tách dầu 52303020 sử dụng để thay mới cho máy nén khí Hiachi Hiscrew 22 series 2000. Sản phẩm được xuất xứ từ châu Âu với thông số kỹ thuật phù hợp; thậm chí đáp ứng cao hơn thông số yêu cầu. Chi tiết xin vui lòng liên hệ Hợp Nhất để được tư vấn chi tiết.

  Mã số: 52303020

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Hitachi 21114040 , DA1294
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 21114040

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Hitachi 21714040 
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 21714040

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Hitachi 22114040 / DA 1325
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 22114040 / DA 1325

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Hitachi 29414040 / DA 1525
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 29414040 / DA 1525

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Hitachi 29614040 / DA 1464
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 29614040 / DA 1464

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Hitachi 36014040 / DB 2509
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 36014040 / DB 2509

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Hitachi 36214040 / DB2508
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 36214040 / DB2508

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Hitachi 50513021 / AY1019.13172/V1
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 50513021 / AY1019.13172/V1

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Hitachi 50533021 / AY1019.22795/V1
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 50533021 / AY1019.22795/V1

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Hitachi 52303020 / DA 1320 / AY1019.09030/V1
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 52303020 / DA 1320 / AY1019.09030/V1

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Hitachi 52303021 / AY1019.09030/V1
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 52303021 / AY1019.09030/V1

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Hitachi 52323020 / DA1320 / AY1019.09366/V1
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 52323020 / DA1320 / AY1019.09366/V1

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Hitachi 52323021 / DA 1320 / AY1019.09366/V1
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 52323021 / DA 1320 / AY1019.09366/V1

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Hitachi 52533020 / AY1018.98910/V1
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 52533020 / AY1018.98910/V1

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Hitachi 52553020 / DA 1311 / AY1028.46018/V1
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 52553020 / DA 1311 / AY1028.46018/V1

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Hitachi 55173021 / AY1019.09030/V1
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 55173021 / AY1019.09030/V1

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Hitachi 55303020 / AY1019.09366/V1
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 55303020 / AY1019.09366/V1

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

 • Lọc tách nhớt Hitachi 55303021 / AY1019.09366/V1
  Hãng sản xuất: Hitachi
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 55303021 / AY1019.09366/V1

  Hãng sản xuất: HITACHI

  Xem chi tiết

Trang 1 của 2 1 2 >
SẢN PHẨM