SẢN PHẨM
Tìm kiếm

KHỚP NỐI TRỤC

 • Khớp nối Rotex GS (Flexible Couplings) với thiết kế nhỏ gọn, moment xoắn cao, được sử dụng phổ biến trong các truyền động chính xác: Máy nén khí, máy đóng gói, máy bơm, máy CNC và các động cơ servo.... Vòng đệm cao su giảm chấn (the elastomer Spider) của khớp nối Rotex GS được thiết kế giống với vòng đệm cao su giảm chấn khớp nối Rotex, độ cứng Shore chuẩn 95/98 Sh-A (màu đỏ) và 64Sh-D-H (màu xanh lá).

  Mã số: ROTEX / GR

  Hãng sản xuất: ROTEX

  Xem chi tiết

 • Vòng đệm - Khớp nối trục Rotex 14 dùng để kết nối động cơ với trục vào của hộp số. Với công nghệ sản xuất tại Đức, moment xoắn cao, Rotex luôn là loại khớp nối được ưa chuộng để sử dụng trong: máy nén khí, bơm thủy lực, hút chân không... 

  Mã số: Rotex 14

  Hãng sản xuất: ROTEX

  Xem chi tiết

 • Vòng đệm - Khớp nối trục Rotex 19 dùng để kết nối động cơ với trục vào của hộp số. Với công nghệ sản xuất tại Đức, moment xoắn cao, bền bỉ; Rotex luôn là loại khớp nối được ưa chuộng để sử dụng trong công nghiệp: máy nén khí, bơm thủy lực, hút chân không... 

  Mã số: Rotex 19

  Hãng sản xuất: ROTEX

  Xem chi tiết

 • Vòng đệm - Khớp nối trục Rotex 24 dùng để kết nối động cơ với trục vào của hộp số. Với công nghệ sản xuất tại Đức, moment xoắn cao, bền bỉ; Rotex luôn là loại khớp nối được ưa chuộng để sử dụng trong công nghiệp: máy nén khí, bơm thủy lực, hút chân không... 

  Mã số: Rotex 24

  Hãng sản xuất: ROTEX

  Xem chi tiết

 • Vòng đệm - Khớp nối trục Rotex 28 dùng để kết nối động cơ với trục vào của hộp số. Với công nghệ sản xuất tại Đức, moment xoắn cao, bền bỉ; Rotex luôn là loại khớp nối được ưa chuộng để sử dụng trong công nghiệp: máy nén khí, bơm thủy lực, hút chân không... 

  Mã số: Rotex 28

  Hãng sản xuất: ROTEX

  Xem chi tiết

 • Vòng đệm - Khớp nối trục Rotex 38 dùng để kết nối động cơ với trục vào của hộp số. Với công nghệ sản xuất tại Đức, moment xoắn cao, bền bỉ; Rotex luôn là loại khớp nối được ưa chuộng để sử dụng trong công nghiệp: máy nén khí, bơm thủy lực, hút chân không... 

  Mã số: Rotex 38

  Hãng sản xuất: ROTEX

  Xem chi tiết

 • Vòng đệm - Khớp nối trục Rotex 42 dùng để kết nối động cơ với trục vào của hộp số. Với công nghệ sản xuất tại Đức, moment xoắn cao, bền bỉ; Rotex luôn là loại khớp nối được ưa chuộng để sử dụng trong công nghiệp: máy nén khí, bơm thủy lực, hút chân không... 

  Mã số: Rotex 42

  Hãng sản xuất: ROTEX

  Xem chi tiết

 • Vòng đệm - Khớp nối trục Rotex 48 dùng để kết nối động cơ với trục vào của hộp số. Với công nghệ sản xuất tại Đức, moment xoắn cao, bền bỉ; Rotex luôn là loại khớp nối được ưa chuộng để sử dụng trong công nghiệp: máy nén khí, bơm thủy lực, hút chân không... 

  Mã số: Rotex 48

  Hãng sản xuất: ROTEX

  Xem chi tiết

 • Vòng đệm - Khớp nối trục Rotex 55 dùng để kết nối động cơ với trục vào của hộp số. Với công nghệ sản xuất tại Đức, moment xoắn cao, bền bỉ; Rotex luôn là loại khớp nối được ưa chuộng để sử dụng trong công nghiệp: máy nén khí, bơm thủy lực, hút chân không... 

  Mã số: Rotex 55

  Hãng sản xuất: ROTEX

  Xem chi tiết

 • Vòng đệm - Khớp nối trục Rotex 65 dùng để kết nối động cơ với trục vào của hộp số. Với công nghệ sản xuất tại Đức, moment xoắn cao, bền bỉ; Rotex luôn là loại khớp nối được ưa chuộng để sử dụng trong công nghiệp: máy nén khí, bơm thủy lực, hút chân không... 

  Mã số: Rotex 65

  Hãng sản xuất: ROTEX

  Xem chi tiết

 • Vòng đệm - Khớp nối trục Rotex 75 dùng để kết nối động cơ với trục vào của hộp số. Với công nghệ sản xuất tại Đức, moment xoắn cao, bền bỉ; Rotex luôn là loại khớp nối được ưa chuộng để sử dụng trong công nghiệp: máy nén khí, bơm thủy lực, hút chân không... 

  Mã số: Rotex 75

  Hãng sản xuất: ROTEX

  Xem chi tiết

 • Vòng đệm - Khớp nối trục Rotex 90 dùng để kết nối động cơ với trục vào của hộp số. Với công nghệ sản xuất tại Đức, moment xoắn cao, bền bỉ; Rotex luôn là loại khớp nối được ưa chuộng để sử dụng trong công nghiệp: máy nén khí, bơm thủy lực, hút chân không... 

  Mã số: Rotex 90

  Hãng sản xuất: ROTEX

  Xem chi tiết

 • Vòng đệm - Khớp nối trục Rotex 100 dùng để kết nối động cơ với trục vào của hộp số. Với công nghệ sản xuất tại Đức, moment xoắn cao, bền bỉ; Rotex luôn là loại khớp nối được ưa chuộng để sử dụng trong công nghiệp: máy nén khí, bơm thủy lực, hút chân không... 

  Mã số: Rotex 100

  Hãng sản xuất: ROTEX

  Xem chi tiết

 • Vòng đệm - Khớp nối trục Rotex 110 dùng để kết nối động cơ với trục vào của hộp số. Với công nghệ sản xuất tại Đức, moment xoắn cao, bền bỉ; Rotex luôn là loại khớp nối được ưa chuộng để sử dụng trong công nghiệp: máy nén khí, bơm thủy lực, hút chân không... 

  Mã số: Rotex 110

  Hãng sản xuất: ROTEX

  Xem chi tiết

 • Vòng đệm - Khớp nối trục Rotex 125 dùng để kết nối động cơ với trục vào của hộp số. Với công nghệ sản xuất tại Đức, moment xoắn cao, bền bỉ; Rotex luôn là loại khớp nối được ưa chuộng để sử dụng trong công nghiệp: máy nén khí, bơm thủy lực, hút chân không... 

  Mã số: Rotex 125

  Hãng sản xuất: ROTEX

  Xem chi tiết

 • Vòng đệm - Khớp nối trục Rotex 140 dùng để kết nối động cơ với trục vào của hộp số. Với công nghệ sản xuất tại Đức, moment xoắn cao, bền bỉ; Rotex luôn là loại khớp nối được ưa chuộng để sử dụng trong công nghiệp: máy nén khí, bơm thủy lực, hút chân không... 

  Mã số: Rotex 140

  Hãng sản xuất: ROTEX

  Xem chi tiết

 • Vòng đệm - Khớp nối trục Rotex 160 dùng để kết nối động cơ với trục vào của hộp số. Với công nghệ sản xuất tại Đức, moment xoắn cao, bền bỉ; Rotex luôn là loại khớp nối được ưa chuộng để sử dụng trong công nghiệp: máy nén khí, bơm thủy lực, hút chân không... 

  Mã số: Rotex 160

  Hãng sản xuất: ROTEX

  Xem chi tiết

 • Vòng đệm - Khớp nối trục Rotex 180 dùng để kết nối động cơ với trục vào của hộp số. Với công nghệ sản xuất tại Đức, moment xoắn cao, bền bỉ; Rotex luôn là loại khớp nối được ưa chuộng để sử dụng trong công nghiệp: máy nén khí, bơm thủy lực, hút chân không... 

  Mã số: Rotex 180

  Hãng sản xuất: ROTEX

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM