SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc Nhớt COMPAIR

 • Lọc máy nén khí hiệu SOTRAS
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair  04819974, SH 8112, SH 8154 

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: SH8112, SH8154 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 04819974

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair  4819974, SH 8112 , SH 8154

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: SH8112 , SH8154
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4819974

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair 98262135

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: SH8112, SH8154 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 98262135

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair 98262219

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: SH8112, SH8154 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 98262219

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair 98262220, SH 8107

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: SH8107
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 98262220

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair 98262-135, 98262.135, SH 8227, SH 8118

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: SH8227, SH8118
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 98262-135

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair 98262-219, 98262.219, SH 8108

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: SH 8108
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 98262-219

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair 98262-220, 98262.220, SH 8107

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: SH8107
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 98262-220

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair A04425274

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: A04425274

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair 04425274, SH 8109

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: SH8109
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 04425274

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair A04819974, SH 8112

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: SH8112
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: A04819974

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair A11381974, SH 8114

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: SH8114
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: A11381974

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair QX105047

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: QX105047

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair 98262-136, SH 8118

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: SH8118
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 98262-136

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair C11158-1775, C 11158-1775, SH 8107

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: SH8107
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: C11158-1775

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair QX104006

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: QX104006

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair 98262.229, 98262-229, SH 8109

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: SH8109
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 98262.229

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair  98262.35, 98262-35

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 98262.35

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Compair 05500574, SH 8113

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: SH8113
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 05500574

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

Trang 1 của 3 1 2 3 >
SẢN PHẨM