SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc tách dầu máy nén khí Hanbell

 • Model máy nén khí Habell: AA3-22A / AA3-37A / AA3-45A /AA3-55A/ AA3-75A/ AA3-90A .

  Xuất xứ: Châu Âu

  Hợp Nhất là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm lọc tách dầu máy nén khí Hanbell. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại lọc tách Hanbell trong mục này; hoặc liên hệ trực tiếp với Hợp Nhất để chúng tôi tư vấn.

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  Hanbell 4213-17

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4213-17

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  Hanbell 4213-09, DF 5005

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: DF5005

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4213-09

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  Hanbell 4213-01, DF 5004

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: DF5004

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4213-01

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  Hanbell AA6-55A-D-F

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: AA6-55A-D-F

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  Hanbell 4213-65

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4213-65

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  Hanbell 4213-41

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4213-41

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  Hanbell 4213-41

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4213-41

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  Hanbell 4213-06,DB 2492

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: DB2492

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4213-06

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  Hanbell 4213-69

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model:

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4213-69

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  Hanbell 4213-68

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model: 421368

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4213-68

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  Hanbell 4213-74

  Hãng sản xuất: Hanbell 

  Model:421374

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 4213-74

  Hãng sản xuất: HANBELL

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM