SẢN PHẨM
Tìm kiếm

BỘ LỌC ĐƯỜNG ỐNG

Lọc máy nén khí là thành phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khí cho hệ thống khí nén  , nhằm cung cấp khí nén có chất lượng hiệu quả trong sản xuất là yếu tố hàng đầu của các nhà quản lý công nghiệp trong các ngành ứng dụng rộng rãi của khí nén. Ngoài ra còn sử dụng nhiều trong các loại máy móc với nhiều vai trò khác nhau như lọc nhớt, lọc tách dầu, lọc tách khí, …

 • BỘ LỌC KHÍ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG
  Bao gồm: Vỏ lọc, Lõi lọc, Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp và phao xả nước tự động
  - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2
  - Lưu lượng: 1.2m3/phút đến 250m3/phút
  - Lọc nước, lọc bụi xuống:  3 micro, 1 micro, 0.01 micron và Lọc carbon xuống còn 0.005ppm
  - Hiệu suất: 99% -99.99%
  - Ống vào, ra: G 1/2” - DN225
  - Thời gian thay thế ruột lọc: 8.000 giờ (hoặc 1 năm)

  Xem chi tiết

 • BỘ LỌC KHÍ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG
  Bao gồm: Vỏ lọc, Lõi lọc, Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp và phao xả nước tự động
  - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2
  - Lưu lượng: 0.6 m3/phút đến 88m3/phút
  - Lọc nước, lọc bụi xuống:  3 micro, 1 micro, 0.01 micron và Lọc carbon xuống còn 0.005ppm
  - Hiệu suất: 99% -99.99%
  - Ống vào, ra: G 3/8” - DN125
  - Thời gian thay thế ruột lọc: 8.000 giờ (hoặc 1 năm)

  Xem chi tiết

 • BỘ LỌC KHÍ CAO ÁP HERTZ - GERMANY
    - Lưu lượng từ : 1.18 m3/min - 14.16 m3/m
    - Kết nối (Ren): 1/4'', 1/2'', 3/4'' và 1''
    - Áp suất max: 50 barg
    - Hiệu suất lọc có 4 cấp độ lọc
      - Cấp P: Lọc bụi xuống: 5 micron, Hàm lượng dầu xuống: 5 mg/m3
      - Cấp X: Lọc bụi xuống: 1 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.1 mg/m3
      - Cấp Y: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.01 mg/m3
      - Cấp A: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.003 mg/m3

  Xem chi tiết

 • BỘ LỌC KHÍ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG
  Bao gồm: Vỏ lọc, Lõi lọc, Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp và phao xả nước tự động
  - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2
  - Lưu lượng: 0.6 m3/phút đến 88m3/phút
  - Lọc nước, lọc bụi xuống:  3 micro, 1 micro, 0.01 micron và Lọc carbon xuống còn 0.005ppm
  - Hiệu suất: 99% -99.99%
  - Ống vào, ra: G 3/8” - DN125
  - Thời gian thay thế ruột lọc: 8.000 giờ (hoặc 1 năm)

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM