SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc tách nhớt ELGI

 • Hợp Nhất cung cấp phụ tùng thay thế mới cho Lọc tách nhớt ELGI EG75-8. Đặc điểm của lọc tách nhớt mà chúng tôi cung cấp:

  - Tất cả các sản phẩm lọc tách nhớt mà chúng tôi cung cấp có xuất xứ từ châu Âu. Đạt được những tiêu chuẩn ISO cũng như chứng nhận EAC Declaration của thị trường Nga.

  - Thay thế hoàn toàn phù hợp. Đảm bảo đạt chuẩn thậm chí vượt trội những chỉ tiêu của lọc tách cũ.

  - Giá cả rẻ, tương thích cho nhiều hệ thống máy nén khí.

  Chi tiết xin vui lòng liên hệ Hợp Nhất để được hỗ trợ và báo giá. 

  Mã số: B006700770027

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  ELGI 10350060

  Hãng sản xuất: ELGI
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 10350060

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  ELGI B006700770007

  Hãng sản xuất: ELGI
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: B006700770007

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  ELGI 010452250

  Hãng sản xuất: ELGI
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 010452250

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  ELGI 010350060

  Hãng sản xuất: ELGI
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  ELGI 10452250

  Hãng sản xuất: ELGI
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 10452250

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  ELGI 10451050

  Hãng sản xuất: ELGI
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 10451050

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  ELGI 22032259B

  Hãng sản xuất: ELGI
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 22032259B

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  ELGI B006700770010

  Hãng sản xuất: ELGI
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: B006700770010

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  ELGI 010454350

  Hãng sản xuất: ELGI
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 010454350

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  ELGI 10454350

  Hãng sản xuất: ELGI
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 10454350

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu  ELGI B676801

  Hãng sản xuất: ELGI
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: B676801

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu máy nén khí ELGI B006700610005

  Hãng sản xuất: ELGI

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Phụ tùng thay mới cho tất cả các loại máy nén khí. Để nhanh chóng lựa chọn được lọc tách nhớt phù hợp; quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi.

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: B006700610005

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu máy nén khí ELGI B006700770003, B 006700770003, DF 5005

  Hãng sản xuất: ELGI

  Model: DF5005

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Phụ tùng thay mới cho tất cả các loại máy nén khí. Để nhanh chóng lựa chọn được lọc tách nhớt phù hợp; quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi.

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: B006700770003

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu máy nén khí ELGI B006700770017, B 006700770017

  Hãng sản xuất: ELGI

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Phụ tùng thay mới cho tất cả các loại máy nén khí. Để nhanh chóng lựa chọn được lọc tách nhớt phù hợp; quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi.

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: B006700770017

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu máy nén khí ELGI B006700770023, , B 006700770023

  Hãng sản xuất: ELGI

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Phụ tùng thay mới cho tất cả các loại máy nén khí. Để nhanh chóng lựa chọn được lọc tách nhớt phù hợp; quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi.

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: B006700770023

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu máy nén khí ELGI B006700770026, B 006700770026

  Hãng sản xuất: ELGI

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Phụ tùng thay mới cho tất cả các loại máy nén khí. Để nhanh chóng lựa chọn được lọc tách nhớt phù hợp; quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi.

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: B006700770026

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu máy nén khí ELGI 220412630, DB 2121

  Hãng sản xuất: ELGI

  Model: DB2121

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Phụ tùng thay mới cho tất cả các loại máy nén khí. Để nhanh chóng lựa chọn được lọc tách nhớt phù hợp; quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi.

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 220412630

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu máy nén khí ELGI 220412631, DB 2383

  Hãng sản xuất: ELGI

  Model: DB2383

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Phụ tùng thay mới cho tất cả các loại máy nén khí. Để nhanh chóng lựa chọn được lọc tách nhớt phù hợp; quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi.

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 220412631

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu máy nén khí ELGI 220413240, DB 2304

  Hãng sản xuất: ELGI

  Model: DB2304

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Phụ tùng thay mới cho tất cả các loại máy nén khí. Để nhanh chóng lựa chọn được lọc tách nhớt phù hợp; quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi.

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 220413240

  Hãng sản xuất: ELGI

  Xem chi tiết

Trang 1 của 2 1 2 >
SẢN PHẨM