SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc tách nhớt Mattei

 • Lọc gió Mattei 20113, DA1032, DA 1032

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: 20113, DA1032, DA 1032

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 20113, DA1032, DA 1032

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Mattei 30725, DA1063, DA 1063

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: 30725, DA1063, DA 1063

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 30725, DA1063, DA 1063

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Mattei 30732, DA1077, DA 1077

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: 30732, DA1077, DA 1077

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 30732, DA1077, DA 1077

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Mattei 30733, DA1064, DA 1064

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: 30733, DA1064, DA 1064

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 30733, DA1064, DA 1064

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Mattei 32486, DB2134, DB 2134

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: 32486, DB2134, DB 2134

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 32486, DB2134, DB 2134

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Mattei CR21H30733, DA1064, DA 1064

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: CR21H30733, DA1064, DA 1064

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: CR21H30733, DA1064, DA 1064

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Mattei 70291, DF5004, DF 5004

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: 70291, DF5004, DF 5004

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 70291, DF5004, DF 5004

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Mattei 5701898, DA1082, DA 1082

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: 5701898, DA1082, DA 1082

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 5701898, DA1082, DA 1082

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM