SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lõi Lọc Khí Ingersoll Rand

 • Máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp lõi lọc đường ống chất lượng cao thay thế tương đương cho thương hiệu Ingersoll Rand F-Series

  FA30I, FA40I, FA75I, FA110I, FA150I, FA190I, FA230I, FA400I, FA490I, FA600I. FA800I, FA1000I, FA1200I, FA1560I, FA1830I, FA2300I

  Mã số: FA-Series 2424

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND

  Xem chi tiết

 • Máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp lõi lọc đường ống chất lượng cao thay thế tương đương cho thương hiệu Ingersoll Rand F-Series

  F35, F71, F108, F144, F178, F212, F395, F424, F577, F79, F985, F1155, F1529, F1817, F2123 

  Mã số: F Series - 8556

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND

  Xem chi tiết

 • Máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp lõi lọc đường ống chất lượng cao thay thế tương đương cho thương hiệu Ingersoll Rand Series 8834

  Type 19, Type 40, Type 64, Type 123, Type 216, Type 275, Type 350, Type 481, Type 563, Type 706, Type 850, Type 1100, Type 1380, Type 424, Type 699, Type 1314, Type 2119, Type 2755, Type 4132, Type 6886, Type11018, Type16527

   

  Mã số: Rand Series 8534

  Hãng sản xuất: INGERSOLL RAND

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí 88342977 dùng cho model IR Type 19

  Lõi Lọc khí 88342977, Lõi Lọc Đường ống 88342977, Lõi Lọc 88342977, Lõi lọc khí Ingersoll Rand 88342977

  Mã số: 88342977

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí 88342985 dùng cho model IR Type 40

  Filter 88342985, Filter element 88342985, Ingersoll Rand 88342985, Ingersoll Rand Filter 88342985

  Mã số: 88342985

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí 88342993 dùng cho model IR Type 64

  Lõi Lọc khí 88342993, Lõi Lọc Đường ống 88342993, Lõi Lọc 88342993, Lõi lọc khí Ingersoll Rand 88342993

   

  Mã số: 88342993

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí 88343009 dùng cho model IR Type 19

  Lõi Lọc khí 88343009, Lõi Lọc Đường ống 88343009, Lõi Lọc 88343009, Lõi lọc khí Ingersoll Rand 88343009

   

  Mã số: 88343009

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí 88343017 dùng cho model IR Type 40

  Lõi Lọc khí 88343017, Lõi Lọc Đường ống 88343017, Lõi Lọc 88343017, Lõi lọc khí Ingersoll Rand 88343017

  Mã số: 88343017

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí 88343025 dùng cho model IR Type 64

  Lõi Lọc khí 88343025, Lõi Lọc Đường ống 88343025, Lõi Lọc 88343025, Lõi lọc khí Ingersoll Rand 88343025

  Mã số: 88343025

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí 88343033 dùng cho model IR Type 19

  Lõi Lọc khí 88343033, Lõi Lọc Đường ống 88343033, Lõi Lọc 88343033, Lõi lọc khí Ingersoll Rand 88343033

   

  Mã số: 88343033

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí 88343041 dùng cho model IR Type 40

  Lõi Lọc khí 88343041, Lõi Lọc Đường ống 88343041, Lõi Lọc 88343041, Lõi lọc khí Ingersoll Rand 88343041

  Mã số: 88343041

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí 88343058 dùng cho model IR Type 64

  Lõi Lọc khí 88343058, Lõi Lọc Đường ống 88343058, Lõi Lọc 88343058, Lõi lọc khí Ingersoll Rand 88343058

   

  Mã số: 88343058

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí 88343066 dùng cho model IR Type 19

  Lõi Lọc khí 88343066, Lõi Lọc Đường ống 88343066, Lõi Lọc 88343066, Lõi lọc khí Ingersoll Rand 88343066

   

  Mã số: 88343066

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí 88343074 dùng cho model IR Type 40

  Lõi Lọc khí 88343074, Lõi Lọc Đường ống 88343074, Lõi Lọc 88343074, Lõi lọc khí Ingersoll Rand 88343074

   

  Mã số: 88343074

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí 88343082 dùng cho model IR Type 64

  Lõi Lọc khí 88343082, Lõi Lọc Đường ống 88343082, Lõi Lọc 88343082, Lõi lọc khí Ingersoll Rand 88343082

  Mã số: 88343082

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí 88343082 dùng cho model IR Type 64

  Lõi Lọc khí 88343082, Lõi Lọc Đường ống 88343082, Lõi Lọc 88343082, Lõi lọc khí Ingersoll Rand 88343082

  Mã số: 88343082

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí 88343124 dùng cho model IR Type 123

  Lõi Lọc khí 88343124, Lõi Lọc Đường ống 88343124, Lõi Lọc 88343124, Lõi lọc khí Ingersoll Rand 88343124

  Mã số: 88343124

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí 88343124 dùng cho model IR Type 123

  Lõi Lọc khí 88343124, Lõi Lọc Đường ống 88343124, Lõi Lọc 88343124, Lõi lọc khí Ingersoll Rand 88343124

  Mã số: 88343124

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí 88343132 dùng cho model IR Type 216

  Lõi Lọc khí 88343132, Lõi Lọc Đường ống 88343132, Lõi Lọc 88343132, Lõi lọc khí Ingersoll Rand 88343132

   

  Mã số: 88343132

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM