SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc dầu máy nén khí MARK

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí MARK 640130, SH 8113

  Hãng sản xuất: MARK 

  Model: SH8113

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Mã số: 640130

  Hãng sản xuất: MARK

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí MARK 640140, SH 8224

  Hãng sản xuất: MARK 

  Model: SH8224

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   

  Mã số: 640140

  Hãng sản xuất: MARK

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí MARK 640150, SH 8147

  Hãng sản xuất: MARK 

  Model: SH8147

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Mã số: 640150

  Hãng sản xuất: MARK

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí MARK 640151, SH 8108

  Hãng sản xuất: MARK 

  Model: SH8108

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Mã số: 640151

  Hãng sản xuất: MARK

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí MARK 640666, SH 8145

  Hãng sản xuất: MARK 

  Model: SH8145

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Mã số: 640666

  Hãng sản xuất: MARK

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí MARK 30389, SH 8190

  Hãng sản xuất: MARK 

  Model: SH8190

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Mã số: 30389

  Hãng sản xuất: MARK

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí MARK 32179, SH 8144

  Hãng sản xuất: MARK 

  Model: SH8144

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Mã số: 32179

  Hãng sản xuất: MARK

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí MARK 34794, SH 8145

  Hãng sản xuất: MARK 

  Model: SH8145

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Mã số: 34794

  Hãng sản xuất: MARK

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí MARK 640509

  Hãng sản xuất: MARK 

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Mã số: 640509

  Hãng sản xuất: MARK

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu máy nén khí MARK 6211441200, SH 8232

  Hãng sản xuất: MARK 

  Model: SH8232

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO

  Phụ tùng thay thế chính hãng (hoặc tương đương) hoàn toàn phù hợp cho tất cả các loại máy nén khí. Lọc thường thay mới khi bảo trì định kỳ cho máy nén khí trục vít. 

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Mã số: 6211441200

  Hãng sản xuất: MARK

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM