SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc Gió Botarini

 • Lọc gió Bottarini giúp bảo vệ cụm đầu nén, lọc tách, lọc dầu, các chi tiết trong chuyển động; tránh khỏi các tác hại bởi bụi bẩn gây hư hỏng và phá hủy các bộ phận bên trong máy nén khí Bottarini. Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các loại lọc gió Bottarini. Quý vị có thể tham khảo mã lọc gió ở phần này.

  Mã số: All

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc  gió BOTTARINI 220913, SA 7063

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: SA7063
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 220913

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc  gió BOTTARINI 220905, SA 6245

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: SA6245
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 220905

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc  gió BOTTARINI 220980, SA 6025

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: SA6025
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 220980

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc  gió BOTTARINI 220901, SA 6038

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: SA6038
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 220901

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc  gió BOTTARINI 220902, SA 6021

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: SA6021
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 220902

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc  gió BOTTARINI 220903, SA 6233

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: SA6233
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 220903

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc  gió BOTTARINI 223452, SA 6653

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: SA6653
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 223452

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc  gió BOTTARINI 220959, SA 6365

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: SA6365
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 220959

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc  gió BOTTARINI 220868, SA 6007

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: SA6007
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 220868

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc  gió BOTTARINI 223469, SA 6665

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: SA6665
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 223469

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc  gió BOTTARINI CC104253

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: CC104253

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Air Filter / Lọc  gió BOTTARINI 223467, SA 6847

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: SA6847
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 223467

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM