TIN TỨC
Tìm kiếm

Chuyển Đổi Đơn Vị

Bảng quy đổi đơn vị đo lường

Xem chi tiết

<p><b>BẢNG TRA KÍCH THƯỚC REN HỆ INCH - TIÊU CHUẨN NPTF (Normal Pipe Thread Fuel)</b></p>

Bảng tra kích thước ren hệ inch - tiêu chuẩn NPTF

BẢNG TRA KÍCH THƯỚC REN HỆ INCH - TIÊU CHUẨN NPTF (Normal Pipe Thread Fuel)

Xem chi tiết

<p><b style="font-style:normal; font-variant-caps:normal; letter-spacing:normal; orphans:auto; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-size-adjust:auto; -webkit-text-stroke-width:0px; text-decoration:none; max-width:100%; height:auto; caret-color:#000000; color:#000000; text-align:-webkit-center; font-family:Arial; font-size:12px"><font size="2"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font style="max-width: 100%; height: auto;">BẢNG TRA KÍCH THƯỚC REN HỆ INCH -TIÊU CHUẨN UNEF</font></font></font></b></p>

BẢNG TRA KÍCH THƯỚC REN HỆ INCH - TIÊU CHUẨN UNEF

BẢNG TRA KÍCH THƯỚC REN HỆ INCH -TIÊU CHUẨN UNEF

Xem chi tiết

<p>Quy cách ren PT (ren côn), ren PF (ren thẳng), ren R (Ren côn đực), ren RC (ren côn cái), ren G (ren thảng), theo tiêu chuẩn ISO, JIS đươc quy định như sau:</p>

Bảng tra kích thước ren hệ inch - tiêu chuẩn G

Quy cách ren PT (ren côn), ren PF (ren thẳng), ren R (Ren côn đực), ren RC (ren côn cái), ren G (ren thảng), theo tiêu chuẩn ISO, JIS đươc quy định như sau:

Xem chi tiết

<p>Giới thiệu Ren tiêu chuẩn UNC/UNF<br />
Ren Unified Thread là tiêu chuẩn được ra đời sau chiến tranh thế giới lần thứ hai nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa và tăng cường khả năng lắp lẫn đối với mối ghép ren của ba nước Mỹ, Canada và Anh cũng như khắc phục một số hạn chế trong phương pháp gia công ren.<br />
Đặc tính hình học, kích thước, cấp chính xác, dung sai và kí hiệu ren Unified Thread được qui định lần đầu tiên trong tiêu chuẩn ANSI/ASME B1.1:1949 ban hành năm 1949. Sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn này là ANSI/ASME B1.1:2003.</p>

Bảng tra kích thước ren hệ inch - tiêu chuẩn UNF/UNC

Giới thiệu Ren tiêu chuẩn UNC/UNF
Ren Unified Thread là tiêu chuẩn được ra đời sau chiến tranh thế giới lần thứ hai nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa và tăng cường khả năng lắp lẫn đối với mối ghép ren của ba nước Mỹ, Canada và Anh cũng như khắc phục một số hạn chế trong phương pháp gia công ren.
Đặc tính hình học, kích thước, cấp chính xác, dung sai và kí hiệu ren Unified Thread được qui định lần đầu tiên trong tiêu chuẩn ANSI/ASME B1.1:1949 ban hành năm 1949. Sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn này là ANSI/ASME B1.1:2003.

Xem chi tiết

Có 5 loại đơn vị đo áp suất chuẩn như sau:
- Tính theo ” hệ mét ” đơn qui đổi theo đơn vị đo áp suất 1 bar chuẩn
- Tính theo ” áp suất ” qui đổi theo đơn vị áp suất 1 bar chuẩn
- Tính theo ” hệ thống cân lường ” qui đổi theo đơn vị áp suất 1 bar chuẩn
- Tính theo  ” cột nước ”  qui đổi theo đơn vị áp suất chuẩn 1 bar
- Tính theo  ” thuỷ ngân  ” qui đổi theo đơn vị áp suất chuẩn 1 bar

Đơn vị đo áp suất thường dùng

Có 5 loại đơn vị đo áp suất chuẩn như sau: - Tính theo ” hệ mét ” đơn qui đổi theo đơn vị đo áp suất 1 bar chuẩn - Tính theo ” áp suất ” qui đổi theo đơn vị áp suất 1 bar chuẩn - Tính theo ” hệ thống cân lường ” qui đổi theo đơn vị áp suất 1 bar chuẩn - Tính theo ” cột nước ” qui đổi theo đơn vị áp suất chuẩn 1 bar - Tính theo ” thuỷ ngân ” qui đổi theo đơn vị áp suất chuẩn 1 bar

Xem chi tiết

SẢN PHẨM