SẢN PHẨM
Tìm kiếm

LỌC GIÓ BOLAITE

 • Lọc gió Bolaite 914011-00061
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 914011-00061

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Bolaite 914011-0751H
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 914011-0751H

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Bolaite 1625165463
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 1625165463

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Bolaite 914011-00021
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 914011-00021

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Bolaite 914011-0461H
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 914011-0461H

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Bolaite 914011-0601H
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 914011-0601H

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Bolaite 914011-0031
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 914011-0031

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Bolaite 1625165492
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 1625165492

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Bolaite 1625165491
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 1625165491

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Bolaite 1625165469
  Hãng sản xuất: Bolaite
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 1625165469

  Hãng sản xuất: BOLAITE

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM