SẢN PHẨM
Tìm kiếm

LỌC GIÓ DONALDSON

 • Lọc gió Donaldson P821575, P82-1575
  Hãng sản xuất: Donaldson
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P821575, P82-1575

  Hãng sản xuất: DONALDSON

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Donaldson P781039, P78-1039
  Hãng sản xuất: Donaldson
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P781039, P78-1039

  Hãng sản xuất: DONALDSON

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Donaldson P781098, P78-1098
  Hãng sản xuất: Donaldson
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P781098, P78-1098

  Hãng sản xuất: DONALDSON

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Donaldson P812655, P81-2655
  Hãng sản xuất: Donaldson
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P812655, P81-2655

  Hãng sản xuất: DONALDSON

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Donaldson P822768, P82-2768
  Hãng sản xuất: Donaldson
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P822768, P82-2768

  Hãng sản xuất: DONALDSON

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Donaldson P812828, P81-2828
  Hãng sản xuất: Donaldson
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P812828, P81-2828

  Hãng sản xuất: DONALDSON

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Donaldson P772580, P77-2580
  Hãng sản xuất: Donaldson
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P772580, P77-2580

  Hãng sản xuất: DONALDSON

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Donaldson P828889, P82-8889
  Hãng sản xuất: Donaldson
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P828889, P82-8889

  Hãng sản xuất: DONALDSON

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Donaldson P828889, P82-8889
  Hãng sản xuất: Donaldson
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P833524, P83-3524

  Hãng sản xuất: DONALDSON

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Donaldson P829333, P82-9333
  Hãng sản xuất: Donaldson
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P829333, P82-9333

  Hãng sản xuất: DONALDSON

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Donaldson P812362, P81-2362
  Hãng sản xuất: Donaldson
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P812362, P81-2362

  Hãng sản xuất: DONALDSON

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Donaldson P532504, P53-2504
  Hãng sản xuất: Donaldson
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P532504, P53-2504

  Hãng sản xuất: DONALDSON

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Donaldson P811312, P81-1312
  Hãng sản xuất: Donaldson
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P811312, P81-1312

  Hãng sản xuất: DONALDSON

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Donaldson P812363, P81-2363
  Hãng sản xuất: Donaldson
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P812363, P81-2363

  Hãng sản xuất: DONALDSON

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Donaldson P838813, P83-8813
  Hãng sản xuất: Donaldson
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P838813, P83-8813

  Hãng sản xuất: DONALDSON

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Donaldson P531518, P53-1518
  Hãng sản xuất: Donaldson
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P531518, P53-1518

  Hãng sản xuất: DONALDSON

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Donaldson P781102, P78-1102
  Hãng sản xuất: Donaldson
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P781102, P78-1102

  Hãng sản xuất: DONALDSON

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Donaldson P533930, P53-3930
  Hãng sản xuất: Donaldson
  Xuất xứ: Italy - EU/AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: P533930, P53-3930

  Hãng sản xuất: DONALDSON

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM