SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Máy Tạo Khí Nitơ Won Hi Tech

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Xuất xứ: Hàn Quốc
  Độ thuần khiết khí Nito:  95% - 99.999% 
  Lưu lượng N2:    0.5 - 3500 m3/h
  Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  Công suất tiêu thụ điện: 250W
  Áp suất khí N2: 6.0 Kg/cm2 
  Áp suất khí nén cần: 7.0 - 8.0 kg/cm 2 
  Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử
  Tuổi thọ trung bình hạt CMS cho máy tạo khí Nito 5 -10 năm
  Cảm biến Oxy của Fujikura – Nhât hoặc Chang Ai
  Bộ điều khiển: hiển thị tiếng Anh, hiển thị áp xuất khí nito, lưu lượng khí nito, độ tinh khiết của khí Nito, toàn bộ thông tin được hiển thị trên màn hình cảm ứng 7”.
  Tích hợp sẵn: Đồng hồ lưu lượng N2 (SMC), Cảm biến đo hàm lượng Oxy (Nito), Cảm biến áp xuất Nito, Bộ lọc khí Nito và khí nén, Bình chứa đệm …

   

  Mã số: WHN

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  •    Model: WHN-1B 
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2:  5.9 - 0.5  Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-1B

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  • Model: WHN-2B 
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2:  11.8 - 0.9  Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-2B

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  • Model: WHN-3B 
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2:  17.6 - 1.4  Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-3B

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  • Model: WHN-4B 
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2:  23.7 - 1.8  Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-4B

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  • Model: WHN-5B 
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2:  29.3 - 2.3  Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-5B

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  • Model: WHN-6B 
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2:  35.5 - 2.7 Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-6B

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  • Model: WHN-7B 
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2:  42 - 3.2 Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-7B

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  • Model: WHN-8B 
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2:  47 - 3.6 Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-8B

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  • Model: WHN-9B 
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2:  53 - 4.1 Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-9B

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  • Model: WHN-10B 
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2:  59 - 4.5 Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-10B

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  • Model: WHN-12B 
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2: 71  - 5.5 Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-12B

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  • Model: WHN-6B 
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2:  89 - 6.8 Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-15B

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  • Model: WHN-20B 
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2:  118 - 9.1 Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-20B

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  • Model: WHN-22B 
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2:  130-10 Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-22B

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  • Model: WHN-25B 
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2:  148-11.4 Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-25B

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  • Model: WHN-30B 
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2:  177-13.6 Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-30B

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  • Model: WHN-40S
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2:  237-18.2 Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-40S

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  • Model: WHN-50S 
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2:  295-22.7 Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-50S

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

 • Máy Sản Xuất Khí NITO dạng PSA
  Hiệu WON HI TECH – Korea
  Xuất xứ: Hàn Quốc

  • Model: WHN-60S
  • Độ thuần khiết khí Nito: 95% - 99.999% N2 
  • Lưu lượng N2:  355 - 27.3 Nm3/h 
  • Phương thức chế tạo: Máy dạng PSA tách rới không khí sang lọc khí Nito, thiết kế dạng bồn đôi hấp thụ hồi sinh.
  • Nguồn điện: 220V/1pha/50Hz
  • Công suất tiêu thụ điện: 200W
  • Áp suất khí N2: 7.0 Kg/cm2 
  • Áp suất khí nén cần: > 8.0 kg/cm 2 
  • Sử dụng hạt CMS để sàng lọc phân tử, tuổi thọ CMS lên đến 10 năm.

  Mã số: WHN-60S

  Hãng sản xuất: Won Hi Tech

  Xem chi tiết

Trang 1 của 2 1 2 >
SẢN PHẨM