SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc Tách Nhớt Bottarini

 • Lọc tách dầu Bottarini được cung cấp để thay mới bởi Hợp Nhất. Các sản phẩm chúng tôi kinh doanh đều đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật (thậm chí cao hơn). Đảm bảo máy nén khí Bottarini hoạt động hiệu quả, hiệu suất cao. Nếu có nhu cầu cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ Hợp Nhất.

  Mã số: All

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc  tách dầu BOTTARINI 221046

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: DF5005
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 221046

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc  tách dầu BOTTARINI 221000, DB 2027

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: DB2027
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 221000

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc  tách dầu BOTTARINI 221065, DB 2030

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: DB2030
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 221065

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc  tách dầu BOTTARINI 221056, DB 2004

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: DB2004
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 221056

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc  tách dầu BOTTARINI 221100, DB 2020

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: DB2020
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 221100

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc  tách dầu BOTTARINI 221090

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: DB2006
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 221090

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc  tách dầu BOTTARINI 221091, DB 2009

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: DB2009
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 221091

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc  tách dầu BOTTARINI 221055, DF 5010, DA 1050

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: DF5010, DA1050
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 221055

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc  tách dầu BOTTARINI 221092, DB 2012

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: DB2012
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 221092

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc  tách dầu BOTTARINI 221093, DB 2018

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: DB2018
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 221093

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc  tách dầu BOTTARINI 223487, DB 2588

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: DB2588
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 223487

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc  tách dầu BOTTARINI 221029, DF 5004

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: DF5004
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 221029

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc  tách dầu BOTTARINI 221022, DB 2132

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: DB2132
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 221022

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc  tách dầu BOTTARINI 223456, DC 3203

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: DC3203
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 223456

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc  tách dầu BOTTARINI 221041, DB 2012

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: DB2012
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 221041

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc  tách dầu BOTTARINI 221048, DB 2024

  Hãng sản xuất: BOTTARINI
  Model: DB2024
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 221048

  Hãng sản xuất: BOTTARINI

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM