SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc gió Mattei

 • Lọc gió Mattei 0199, SA6010, SA 6010

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: 0199, SA6010, SA 6010

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

   

  Mã số: 0199, SA6010, SA 6010

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Mattei 10633, SA6007, SA 6007

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: 10633, SA6007, SA 6007

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 10633, SA6007, SA 6007

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Mattei CR21B10633

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: CR21B10633

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: CR21B10633

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Mattei 20153, SA6014, SA 6014

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: 20153, SA6014, SA 6014

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 20153, SA6014, SA 6014

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Mattei 30336, SA6016, SA 6016

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: 30336, SA6016, SA 6016

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 30336, SA6016, SA 6016

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Mattei CR21F30336

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: CR21F30336

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: CR21F30336

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Mattei CR21G30336

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: CR21G30336

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: CR21G30336

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Mattei 30566, SA6578, SA 6578

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: 30566, SA6578, SA 6578

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 30566, SA6578, SA 6578

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Mattei CR21H30566, SA6578, SA 6578

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: CR21H30566, SA6578, SA 6578

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: CR21H30566, SA6578, SA 6578

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Mattei 70299, SA6005, SA 6005

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: 70299, SA6005, SA 6005

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 70299, SA6005, SA 6005

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

 • Lọc gió Mattei CR21E20153, SA6014, SA 6014

  Hãng sản xuất: Mattei

  Mã số: CR21E20153, SA6014, SA 6014

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: CR21E20153, SA6014, SA 6014

  Hãng sản xuất: MATTEI

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM