SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc Tách Nhớt COMPAIR

 • Lọc máy nén khí hiệu SOTRAS
  Xuất xứ: Italy - EU
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair 52471, DA 1013

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: DA1013
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 52471

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair 9826223

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: DA1013
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9826223

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair 9826226

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9826226

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair 9826233

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9826233

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair 9826278

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 9826278

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair 10494474, DB 2094

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: DB2094
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 10494474

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair 11427274, DB 2107

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: DB2107
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 11427274

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair 11427374, DB 2094

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: DB2094
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 11427374

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair 11427474, DB 2185, DB 2313, DB 2382 

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: DB2185, DB2313, DB2382 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 11427474

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair 13363674, DB 2138

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: DB2138
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 13363674

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair A13363674

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: 
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: A13363674

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair 91111-004, DB 2138

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: DB2138
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 91111004

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair 98262-102, DB 2004

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: DB2004
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 98262-102

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair 98262-120, DB 2067

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: DB2067
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 98262-120

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair 98262-121, DB 2160, DB 2033

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: DB2160, DB2033
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 98262-121

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair 98262-162, DB 2062

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: DB2062
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 98262-162

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair 98262-173, DB 2127

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: DB2127
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 98262-173

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair 98262-174, DB 2089

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: DB2089
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 98262-174

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

 • Separator / Lọc tách dầu Compair 98262-194, DB 2087

  Hãng sản xuất: Compair

  Model: DB2087
  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO
  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.
  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 98262-194

  Hãng sản xuất: COMPAIR

  Xem chi tiết

Trang 1 của 5 1 2 3 4 5 >
SẢN PHẨM