SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lọc dầu máy nén khí Hydrovane

 • Oil Filter / Lọc dầu Hydrovane 56457, SH 8226, SH 8153

  Hãng sản xuất: Hydrovane

  Model: SH8226, SH8153

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 56457

  Hãng sản xuất: HYDROVANE

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Hydrovane 57562, SH 8119, SH 8224

  Hãng sản xuất: Hydrovane

  Model: SH8119, SH8224

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 57562

  Hãng sản xuất: HYDROVANE

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Hydrovane 59946, SH 8149

  Hãng sản xuất: Hydrovane

  Model: SH8149

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 59946

  Hãng sản xuất: HYDROVANE

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Hydrovane 75279,SH 8149

  Hãng sản xuất: Hydrovane

  Model: SH8149

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 75279

  Hãng sản xuất: HYDROVANE

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Hydrovane 59446

  Hãng sản xuất: Hydrovane

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 59446

  Hãng sản xuất: HYDROVANE

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Hydrovane 0941/1

  Hãng sản xuất: Hydrovane

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 0941/1

  Hãng sản xuất: HYDROVANE

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Hydrovane 6000.284

  Hãng sản xuất: Hydrovane

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 6000.284

  Hãng sản xuất: HYDROVANE

  Xem chi tiết

 • Oil Filter / Lọc dầu Hydrovane 50065

  Hãng sản xuất: Hydrovane

  Model: 

  Xuất xứ: Italy - EU / AYIDO.

  Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí.

  Thời gian sử dụng 4000h - 8000h

  Liên hệ: 0989 508 177

  Mã số: 50065

  Hãng sản xuất: HYDROVANE

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM