SẢN PHẨM
Tìm kiếm
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND
LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND

LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND

Hãng sản xuất: SOTRAS

Lọc máy nén khí hiệu SOTRAS
Xuất xứ: Italy - EU
Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
Liên hệ: 0989 508 177

Phụ tùng máy nén khí INGERSOLL RAND

Machine Model Separator Air Filter Oil Filter Calls
 Small UP  22388045  88171913  39329602  Hop Nhat
 UP5-11/15/22  54749247   89295976   54672654  Hop Nhat
 UP5-30/37  54749247  22203095  54672654  Hop Nhat
 M22 OLD  39751391  42888214  42888198 Hop Nhat
 M22S  54595442  39588470  39907175 Hop Nhat
 M22  39831888  39588470  39907175 Hop Nhat
 ML22  92890334  39588470  39907175 Hop Nhat
 M37 OLD  92754688  99273906  42888198 Hop Nhat
 M37  39831888  39588777  39907175 Hop Nhat
 M37S  54595442  39588777  39907175 Hop Nhat
 M45  22089551  39708466  39911615 Hop Nhat
 M55-75  54601513  39708466  39911631 Hop Nhat
 M55S-75S  39894597  39708466  39911631 Hop Nhat
 M90-110/160  54509427  39903281  39911631 Hop Nhat
 M90-110/160  54509427  39903281  39911631 Hop Nhat
 M132-160  54509427  39903281  39911631 Hop Nhat
 M200-250  22219174  39903265  92888262 Hop Nhat
 M300-350  54509435  39903265  92888262 Hop Nhat
 M250  39890660  42852129  92888262 Hop Nhat
 M110  88181755  39903281  39911631 Hop Nhat
 MR ED M200/250  54509500  39903265  92888262 Hop Nhat
 MR ED M300/350  54509435  39903265  92888262 Hop Nhat
 XF/EP/HP/XP-30SE  39831888  42855429  39907175 Hop Nhat
 XF/EP/HP/XP-50SE  39831888  42855411  39907175 Hop Nhat
 XF/EP/HP/XP75-100    42841239  99267031  99270134 Hop Nhat
 XF/EP/HP/XP75-100  Ⅱ  42841239  99267031  42841361 Hop Nhat
 XF/EP/HP/XP75-100 SE  39894597   42855403  42841361 Hop Nhat
 XF/EP/HP/XP75-100 SE  54601513  42855403  42843771 Hop Nhat
 XF/EP/HP/XP75-100 SE  5601513  42855403  42843797 Hop Nhat
 XF/EP/HP/XP 125-200  42841247  99266702  99274060 Hop Nhat
 XF/EP/HP/XP 125-200  39799578  99266702  99274060 Hop Nhat
 XF/EP/HP/XP 125-200  Ⅱ  42841247  99273906  42843805 Hop Nhat
 XF/EP/HP/XP 125-200 Ⅱ  39739578  99273906  42843789 Hop Nhat
 125S/150S/175S/200S  39863865  39903281  39856836 Hop Nhat
 M90/M110/M132/M160  99277998  39903281  39911631 Hop Nhat
 M90/M110/M132/M160  54509427  39903281  39911631 Hop Nhat
 HPE300  39863899  39750723  92888262 Hop Nhat
 VHP400/600/P600  92699198  92686948
 92686955
 99246092
92740943
Hop Nhat
 VHP600/700  92062132  92035948  99274060 Hop Nhat
 VHP600/700  92062132  92035955  99274060 Hop Nhat
 S100-Ⅱ  42841239  99267031  42843797 Hop Nhat
 S200-Ⅱ  42841247  99266702  42843805 Hop Nhat
 IR 37PE  54749247  22203095  54672654 Hop Nhat
 IRN.55-75KW  38008587  54672530  54672654 Hop Nhat
 IRN.90-160KW  42542787  22130023  39911631 Hop Nhat
 V5.5-11  22388045  88171913  39329602 Hop Nhat
 V15-22  46853107  46856837  46853099 Hop Nhat
 V30-37  46853107  46856845  46853099 Hop Nhat
 125-200S  54509427  39903281  39856836 Hop Nhat
 125-200S  39863865  39903281  39911631 Hop Nhat
 30SE  39831888  42855429  39907175 Hop Nhat
 50SE  39831888  42855411  39907175 Hop Nhat
 70SE/100SE  39894597  42855403  42843797 Hop Nhat
 R5-11 1U  22388045  88171913  39329602 Hop Nhat
 R90-110N,R90-110 I  23545841  23429822  23424922 Hop Nhat
 R132-160NE,R132-160 I  23566938  23429822  23424922 Hop Nhat
 R90-160NE,R90-160 IE  23566938  23429822  23424922 Hop Nhat
R160  23566938  23487457  23424922 Hop Nhat

| Sản phẩm cùng danh mục|

SẢN PHẨM