Tài liệu máy nén khí
Tìm kiếm

Demo máy nén khí

Máy nén khí là các máy móc (hệ thống cơ học) có chức năng làm tăng áp suất của chất khí.

Nguyên lý hoạt động của máy nén khí trục vít dựa vào sự chuyển động tròn của hai trục vít có số dãnh không bằng nhau. Hai trục quay ăn khớp vào nhau chia khối trục vít thành hai nửa chéo, nửa chéo trên luôn mở thể tích, nửa chéo dưới luôn đóng thể tích nhờ 2 cánh ăn khớp và xilanh...

Tài liệu khác

SẢN PHẨM