SẢN PHẨM
Tìm kiếm

AAG Máy Tạo Khí Nito - EU

 • Máy Sản Xuất Khí Ni Tơ PSA
  Model: NITROPAK 102
  Độ thuần khiết khí Ni tơ:  99% - 99.5% - 99.9% - 99.99%
  Lưu lượng N2:                   11.7 -  10.0   -  6.0    -   3.5 m3/h
  Nhiệt độ điểm sương: - 40o C
  Máy nén khí trục vít Buma BFB11F 
  Tích hợp bình chứa, máy nén khí, máy sấy bộ lọc
  Giá tham khào: 390,000,000 VND / bộ

  Hãng sản xuất: AAG

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM