SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Sản phẩm tiết kiệm khí nén

  • Một hệ thống máy nén khí có rất nhiều nguy cơ rò rỉ khí từ các bộ phận: van, đường ống, kết nối đường ống... Điều này sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến việc sử dụng máy nén khí, gây thiệt hại rất nhiều tiền của: tiền điện, hao mòn máy móc, ... Do đó sản phẩm tiết kiệm AIR-SAVER G1 là một biện pháp hỗ trợ tuyệt vời cho máy nén khí của bạn.

    Hãng sản xuất: JORC

    Xem chi tiết

SẢN PHẨM