SẢN PHẨM
Tìm kiếm

LỌC BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

Lọc bơm hút chân không (Sotras - Italy).
Ứng dụng: cho Bơm hút chân không hiệu Busch, Rietchle...
* Vui lòng vào trang www.sotras.com.vn để biết thêm chi tiết.

SẢN PHẨM