TIN TỨC
Tìm kiếm

Máy thổi khí - sục khí công nghiệp

Máy thổi khí - sục khí là loại máy ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực chăn nuôi thủy - hải sản và các hệ thống công nghiệp, sản xuất. Máy thổi khí bao gồm 2 phần chính: động cơ (motor, nam châm điện) và phần tạo khí (đầu máy thổi khí dạng quạt con sò hoặc dạng màng dập). Quy trình bảo trì , kiểm tra máy thổi khí theo phải tuân thủ chặt chẽ để nhanh chóng phát hiện lỗi và đưa ra kế hoạch sửa chữa - thay mới.

Công việc bảo trì - bảo dưỡng máy thổi khí , sục khí.

Máy thổi khí - sục khí là loại máy ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực chăn nuôi thủy - hải sản và các hệ thống công nghiệp, sản xuất. Máy thổi khí bao gồm 2 phần chính: động cơ (motor, nam châm điện) và phần tạo khí (đầu máy thổi khí dạng quạt con sò hoặc dạng màng dập). Quy trình bảo trì , kiểm tra máy thổi khí theo phải tuân thủ chặt chẽ để nhanh chóng phát hiện lỗi và đưa ra kế hoạch sửa chữa - thay mới.

Xem chi tiết

SẢN PHẨM