Dịch vụ
Tìm kiếm

Đại Tu Nén Máy Nén Khí QUINCY

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi

-------------------------
NGUYEN VAN LUU (Mr.) 
H/P: 0989508177
Email: luu.nv@hopnhatvn.com
Skype: hopnhatvn  ///  Yahoo: hopnhatvn
HOP NHAT TECHNOLOGY CO., LTD
Head office: 18 St., No 3, Truong Tho War., Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City, Viet Nam 
Tel: (84.8) 62841085, 62841040;  Fax: (84.8) 62841105
Hanoi office : No. 21, Group 7, Giang Bien Ward, Long Bien district, Hanoi, Viet Nam 
Tel: (84.4) 36574162                     Fax: (84.4) 36574163
Email: info@hopnhatvn.com      Website: www.hopnhatvn.com 

SẢN PHẨM