SẢN PHẨM
Tìm kiếm
  • Lõi Lọc Khí Hankison E3-32
Lõi Lọc Khí Hankison E3-32

Lõi Lọc Khí Hankison E3-32

Hãng sản xuất: HANKINSON

Mã số: E3-32

Lõi Lọc Khí E3-32
Dùng cho bộ lọc  HF 32
Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
A. Hankison series, filtration rating E1~E9, flow rate 0.5~500NM3/min. 

MODEL

Flow rate NM3/min

E1 Grade

E3 Grade

E5 Grade

E7 Grade

E9 Grade

HF (Grade)-12

0.57

E1-12

E3-12

E5-12

E7-12

E9-12

HF (Grade)-16

1

E1-16

E3-16

E5-16

E7-16

E9-16

HF (Grade)-20

1.72

E1-20

E3-20

E5-20

E7-20

E9-20

HF (Grade)-24

2.9

E1-24

E3-24

E5-24

E7-24

E9-24

HF (Grade)-28

4.9

E1-28

E3-28

E5-28

E7-28

E9-28

HF (Grade)-32

7.2

E1-32

E3-32

E5-32

E7-32

E9-32

HF (Grade)-36

11

E1-36

E3-36

E5-36

E7-36

E9-36

HF (Grade)-40

14

E1-40

E3-40

E5-40

E7-40

E9-40

HF (Grade)-44

18

E1-44

E3-44

E5-44

E7-44

E9-44

HF (Grade)-48

22

E1-48

E3-48

E5-48

E7-48

E9-48

B. Filtration Rating & Oil Content:

Grade

Filtration rating (μm)

Oil content (ppm)

E1

0.01

0.001

E3

0.01

0.001

E5

0.01

0.01

E7

1

3

E9

3

5

 

Lõi Lọc khí E3-32, Lõi Lọc Đường ống E3-32, Lõi Lọc E3-32, Lõi lọc khí Hankison E3-32

| Sản phẩm cùng danh mục|

SẢN PHẨM