SẢN PHẨM
Tìm kiếm
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR
LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR

LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR

Hãng sản xuất: Sullair

Lọc máy nén khí hiệu SOTRAS
Xuất xứ: Italy - EU
Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
Liên hệ: 0989 508 177

THÔNG SỐ KỸ THUẬT LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR

Machine Model

Separator 

Sotras P/N 

Air Filter 

Sotras P/N

 Oil Filter

Sotras P/N
 LS10-25/30/40HP  02250121-500  Call 040596   Call 250025-525   Call
 LS10-25/30/40 NEW  02250121-500  Call 02250044-537  Call 250025-525  Call
 LS10-25/30/40  250034-112  Call 02250131-496  Call 250025-525  Call
 LS12-50  02250100-755   Call 02250131-498   Call 250025-526   Call
 02250100-756  Call

 # 

 # 

#  

 LS16-60/75  250034-116  Call 02250131-499  Call  250025-526    Call
 250042-862  Call  #   #    # 
 LS16-60 NEW  02250061-137  Call 88290002-337   Call 250025-526    Call
 02250061-138  Call 88290002-338  Call   #   #  
 LS16-75 NEW  02250061-137  Call 88290002-337  Call 250025-526   Call
 02250061-138  Call 88290002-337   Call   #    #  
 LS16-100  250034-116  Call 02250046-012   Call  250025-526    Call
 250042-862   Call 02250046-013   Call  #    #  
 LS16-100 NEW  02250061-137  Call 88290002-337   Call  250025-526  Call
 02250061-138  Call 88290002-338   Call  #    # 
 LS20-125  250034-085   Call 02250135-148   Call 250025-526  Call
 02250048-734   Call 409854   Call    #   #  
 LS20-150  250034-085  Call 02250135-148  Call 250025-526  Call
 02250048-734  Call 409854  Call  #   # 
 LS20-150 NEW  250034-085   Call  88290001-469   Call 250025-526   Call
 02250048-734  Call  #     #    #    # 
 LS20-175/200  250034-122  Call  02250135-150  Call  250025-526  Call
 250034-134  Call  048463  Call   #   #  
 LS20-175/200 NEW  250034-122   Call  88290003-111  Call  250025-526   Call
 250034-134   Call  #   #   #   # 

 LS25S-250/300/350

 NEW

 250034-124   Call 88290001-466   Call   02250139-996   Call
 250034-130   Call 88290001-467   Call  #     # 
 LS25S-250/300/350  250034-124   Call 250007-838  Call  250008-956   Call
 250034-130  Call 250007-839  Call   #     #  
 LS32  02250109-319  Call 88290004-372  Call  02250139-996  Call
 02250109-321   Call  #    #    #    #  
 WS1800  02250137-895   Call 02250125-371   Call  02250155-709   Call
 WS2200  02250137-895  Call 02250125-371  Call  02250155-709   Call
 WS3000  02250137-895   Call 02250125-372  Call  02250155-709   Call
 WS3700  02250100-755   Call 02250127-684  Call  02250155-709   Call
 02250100-756  Call   #     #     #     # 

| Sản phẩm cùng danh mục|

SẢN PHẨM