SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Máy Tạo Khí Nitơ - OXYMAT

Hệ thống Tạo khí Nito (N2) của Oxymat:

 

Vì sao Máy tạo khí PSA của Oxymat là lựa chọn sáng suốt?
Bất kể nhu cầu của bạn là gì, chúng tôi đều có thể cung cấp những thiết kế tiên tiến nhất để đáp ứng yêu cầu của bạn. Các hệ thống tạo khí được chuẩn hoá của chúng tôi có thể cung cấp:
 Khí nitơ có công suất từ 0,3 đến 10000 m3/giờ với độ tinh khiết đạt đến 99,9999% (300TPD)

 

• Một số lĩnh vực mà chúng tôi đã và đang phụ vụ: Y tế - Cắt laser - Hóa dầu - Thực phẩm và đồ uống - Điện tử  - Hàng hải và ngoài khơi - Công nghiệp chế biến Thủy sản và Ozone Khai thác vàng
... và sẵn sàng để phục vụ bạn.
 • Hệ thống Tạo khí Nito (N2) của Oxymat:

  Vì sao Máy tạo khí PSA của Oxymat là lựa chọn sáng suốt?
  Bất kể nhu cầu của bạn là gì, chúng tôi đều có thể cung cấp những thiết kế tiên tiến nhất để đáp ứng yêu cầu của bạn. Các hệ thống tạo khí được chuẩn hoá của chúng tôi có thể cung cấp:
  • Khí oxy có công suất từ 0,6 đến 2000 m3/giờ với độ tinh khiết đạt đến 95% (60TPD)
  • Khí nitơ có công suất từ 0,3 đến 10000 m3/giờ với độ tinh khiết đạt đến 99,9999% (300TPD)

  Mã số: 1

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM