PRODUCT
Search

BFD Series Direct Drive Coupling Type Feature

 • MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT BUMA
    - Model: BFD22
    - Công suất: 22 KW (30HP)
    - Áp lực làm việc: 8.0 Kg/cm2, 10.0 Kg/cm2 và 13.0 Kg/cm2
    - Lưu lượng: 3.6 m3/min, 3.0 m3/min và 2.6 m3/min
    - Truyền động: Coupling
    - Điện áp : 380V/3pha/50Hz
    - Kết nối: G1’’
    - Kích thước WxLxH: 1300×850×1220mm
    - Trọng lượng : 550KG

  Origin: Buma

  Viewmore

 • -     Công suất: 30 KW (40HP)
  -     Áp lực làm việc: 8.0  Kg/cm2
  -     Lưu lượng :  5.0 m3/min
  -     Truyền động: Coupling
  -     Giải nhiệt bằng gió
  -     Nhiệt độ làm việc: 0 - 450C
  -     Điện áp :         380V/3pha/50Hz
  -     Phương pháp khởi động: Sao-Tam Giác
  -     Lượng dầu bôi trơn: 20 Lít
  -     Trọng lượng : 700KG
  -     Độ ồn :            72 dB
  -     Kết nối:             G1-1/2’’
  -     Kích thước WxLxH: 1550×950×1380mm
  Sử dụng hệ thống điều khiển bằng PLC (Program Logic Controller) cho các chế  độ khởi động, cài đặt áp suất khí chế độ làm việc và chế độ an toàn cho máy, Tất cả đều điều khiển và hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  Origin: Buma

  Viewmore

 • -     Công suất: 37 KW (50HP)
  -     Áp lực làm việc: 8.0  Kg/cm2
  -     Lưu lượng :  6.2 m3/min
  -     Truyền động: Coupling
  -     Giải nhiệt bằng gió
  -     Nhiệt độ làm việc: 0 - 45oC
  -     Điện áp :         380V/3pha/50Hz
  -     Phương pháp khởi động: Sao-Tam Giác
  -     Lượng dầu bôi trơn: 20 Lít
  -     Trọng lượng : 800KG
  -     Độ ồn :            72 dB
  -     Kết nối:             G1-1/2’’
  -     Kích thước WxLxH: 1550×950×1380mm
  Sử dụng hệ thống điều khiển bằng PLC (Program Logic Controller) cho các chế  độ khởi động, cài đặt áp suất khí chế độ làm việc và chế độ an toàn cho máy, Tất cả đều điều khiển và hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  Origin: Buma

  Viewmore

 • - Công suất: 45 KW (60HP)
  - Áp lực làm việc: 8.0 Kg/cm2
  - Lưu lượng : 7.5 m3/min
  - Truyền động: Coupling
  - Giải nhiệt bằng gió
  - Nhiệtđộ làm việc: 0 - 45oC
  - Điện áp : 380V/3pha/50Hz
  - Phương pháp khởi động: Sao-Tam Giác
  - Lượng dầu bôi trơn: 20 Lít
  - Trọng lượng : 960KG
  - Độ ồn : 73 dB
  - Kết nối: G1-1/2’’
  - Kích thước WxLxH: 1550×950×1380mm
  Sửdụng hệ thống điều khiển bằng PLC (Program Logic Controller) cho các chế độ khởi động, cài đặt áp suất khí chế độ làm việc và chế độ an toàn cho máy, Tất cả đều điều khiển và hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  Origin: Buma

  Viewmore

 • - Công suất: 55 KW (75HP)
  - Áp lực làm việc: 8.0 Kg/cm2
  - Lưu lượng : 9.6 m3/min
  - Truyền động: Coupling
  - Giải nhiệt bằng gió
  - Nhiệt độ làm việc: 0 - 45oC
  - Điện áp : 380V/3pha/50Hz
  - Phương pháp khởi động: Sao-Tam Giác
  - Lượng dầu bôi trơn: 40 Lít
  - Trọng lượng : 1600KG
  - Độ ồn : 73 dB
  - Kết nối: G2’’
  - Kích thước WxLxH: 1700×1100×1520mm
  Sửdụng hệ thống điều khiển bằng PLC (Program Logic Controller) cho các chế độ khởi động, cài đặt áp suất khí chế độ làm việc và chế độ an toàn cho máy, Tất cả đều điều khiển và hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  Origin: Buma

  Viewmore

 • - Công suất: 75 KW (100HP)
  - Áp lực làm việc: 8.0 Kg/cm2
  - Lưu lượng : 12.5 m3/min
  - Truyền động: Coupling
  - Giải nhiệt bằng gió
  - Nhiệt độ làm việc: 0 - 45oC
  - Điện áp : 380V/3pha/50Hz
  - Phương pháp khởi động: Sao-Tam Giác
  - Lượng dầu bôi trơn: 35 Lít
  - Trọng lượng : 1900KG
  - Độ ồn : 72 dB
  - Kết nối: G2’’
  - Kích thước WxLxH: 2100×1200×1620mm
  Sửdụng hệ thống điều khiển bằng PLC (Program Logic Controller) cho các chế độ khởi động, cài đặt áp suất khí chế độ làm việc và chế độ an toàn cho máy, Tất cả đều điều khiển và hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  Origin: Buma

  Viewmore

 • - Công suất: 90 KW (125HP)
  - Áp lực làm việc: 8.0 Kg/cm2
  - Lưu lượng : 15.9 m3/min
  - Truyền động: Coupling
  - Giải nhiệt bằng gió
  - Nhiệt độ làm việc: 0 - 45oC
  - Điện áp : 380V/3pha/50Hz
  - Phương pháp khởi động: Sao-Tam Giác
  - Lượng dầu bôi trơn: 60 Lít
  - Trọng lượng : 2100KG
  - Độ ồn : 80 dB
  - Kết nối: DN50
  - Kích thước WxLxH: 2200×1250×1650mm
  Sửdụng hệ thống điều khiển bằng PLC (Program Logic Controller) cho các chế độ khởi động, cài đặt áp suất khí chế độ làm việc và chế độ an toàn cho máy, Tất cả đều điều khiển và hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  Origin: Buma

  Viewmore

 • - Công suất: 110 KW (150HP)
  - Áp lực làm việc: 8.0 Kg/cm2
  - Lưu lượng : 20 m3/min
  - Truyền động: Coupling
  - Giải nhiệt bằng gió
  - Nhiệt độ làm việc: 0 - 45oC
  - Điện áp : 380V/3pha/50Hz
  - Phương pháp khởi động: Sao-Tam Giác
  - Lượng dầu bôi trơn: 75 Lít
  - Trọng lượng : 3400KG
  - Độ ồn : 82 dB
  - Kết nối: DN65
  - Kích thước WxLxH: 2500×1500×1950mm
  Sửdụng hệ thống điều khiển bằng PLC (Program Logic Controller) cho các chế độ khởi động, cài đặt áp suất khí chế độ làm việc và chế độ an toàn cho máy, Tất cả đều điều khiển và hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  Origin: Buma

  Viewmore

 • - Công suất: 132 KW (180HP)
  - Áp lực làm việc: 8.0 Kg/cm2
  - Lưu lượng : 22.5 m3/min
  - Truyền động: Coupling
  - Giải nhiệt bằng gió
  - Nhiệt độ làm việc: 0 - 45oC
  - Điện áp : 380V/3pha/50Hz
  - Phương pháp khởi động: Sao-Tam Giác
  - Lượng dầu bôi trơn: 75 Lít
  - Trọng lượng : 3400KG
  - Độ ồn : 82 dB
  - Kết nối: DN65
  - Kích thước WxLxH: 2500×1500×1950mm
  Sửdụng hệ thống điều khiển bằng PLC (Program Logic Controller) cho các chế độ khởi động, cài đặt áp suất khí chế độ làm việc và chế độ an toàn cho máy, Tất cả đều điều khiển và hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  Origin: Buma

  Viewmore

 • - Công suất: 160 KW (220HP)
  - Áp lực làm việc: 8.0 Kg/cm2
  - Lưu lượng : 27.0 m3/min
  - Truyền động: Coupling
  - Giải nhiệt bằng gió
  - Nhiệt độ làm việc: 0 - 45oC
  - Điện áp : 380V/3pha/50Hz
  - Phương pháp khởi động: Sao-Tam Giác
  - Lượng dầu bôi trơn: 85 Lít
  - Trọng lượng : 4000KG
  - Độ ồn : 83 dB
  - Kết nối: DN80
  - Kích thước WxLxH: 2800×1700×1920mm
  Sửdụng hệ thống điều khiển bằng PLC (Program Logic Controller) cho các chế độ khởi động, cài đặt áp suất khí chế độ làm việc và chế độ an toàn cho máy, Tất cả đều điều khiển và hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  Origin: Buma

  Viewmore

 • - Công suất: 185 KW (250HP)
  - Áp lực làm việc: 8.0 Kg/cm2
  - Lưu lượng : 30.0 m3/min
  - Truyền động: Coupling
  - Giải nhiệt bằng gió
  - Nhiệt độ làm việc: 0 - 45oC
  - Điện áp : 380V/3pha/50Hz
  - Phương pháp khởi động: Sao-Tam Giác
  - Lượng dầu bôi trơn: 85 Lít
  - Trọng lượng : 4000KG
  - Độ ồn : 83 dB
  - Kết nối: DN80
  - Kích thước WxLxH: 2800×1700×1920mm
  Sửdụng hệ thống điều khiển bằng PLC (Program Logic Controller) cho các chế độ khởi động, cài đặt áp suất khí chế độ làm việc và chế độ an toàn cho máy, Tất cả đều điều khiển và hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  Origin: Buma

  Viewmore

 • - Công suất: 200 KW (250HP)
  - Áp lực làm việc: 8.0 Kg/cm2
  - Lưu lượng : 32.9 m3/min
  - Truyền động: Coupling
  - Giải nhiệt bằng gió
  - Nhiệt độ làm việc: 0 - 45oC
  - Điện áp : 380V/3pha/50Hz
  - Phương pháp khởi động: Sao-Tam Giác

  Origin: Buma

  Viewmore

 • - Công suất: 220 KW (300HP)
  - Áp lực làm việc: 8.0 Kg/cm2
  - Lưu lượng : 34.2 m3/min
  - Truyền động: Coupling
  - Giải nhiệt bằng gió
  - Nhiệt độ làm việc: 0 - 45oC
  - Điện áp : 380V/3pha/50Hz
  - Phương pháp khởi động: Sao-Tam Giác

  Origin: Buma

  Viewmore

 • - Công suất: 250 KW (340HP)
  - Áp lực làm việc: 8.0 Kg / cm2
  - Lưu lượng: 41,8 m3 / phút
  - Truyền động: Khớp nối
  - Giải nhiệt bằng gió
  - Nhiệt độ làm việc: 0 - 45oC
  - Điện áp: 380V / 3pha / 50Hz
  - Phương pháp khởi động: Sao-Tam Giác

  Origin: Buma

  Viewmore

 • - Công suất: 355 KW (480HP)
  - Áp lực làm việc: 8.0 Kg/cm2
  - Lưu lượng : 62.2 m3/min
  - Truyền động: Coupling
  - Giải nhiệt bằng gió
  - Nhiệt độ làm việc: 0 - 45oC
  - Điện áp : 380V/3pha/50Hz
  - Phương pháp khởi động: Sao-Tam Giác

  Origin: Buma

  Viewmore

PRODUCT