SẢN PHẨM
Tìm kiếm
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO
  • LỌC MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO
LỌC MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO LỌC MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO LỌC MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO LỌC MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO LỌC MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO LỌC MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO

LỌC MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO

Hãng sản xuất: Atlascopco

Lọc máy nén khí hiệu SOTRAS
Xuất xứ: Italy - EU
Phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí 
Thời gian sử dụng 4000h - 8000h
Liên hệ: 0989 508 177

THÔNG SỐ KỸ THUẬT LỌC MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO

Machine Model

 Separator

 Sotras P/N

 Air Filter

Sotras P/N

 Oil Filter

Sotras P/N
 GA5/7/10  1513005800  Call  1503019000  Call  1513033700  Call
 GA5/7/10/5C/7C/11C  1613901400  Call  1613900100  Call  1613610500   Call
 GA5C/7C/11C  1622087100  Call  1613900100  Call  1613610500  Call
 GA11/15/18/22  1612386900  Call  1619126900  Call  1613610500  Call
 GA11/15/18/22  1613692100  Call  1619126900  Call  1613610500  Call
 GA11/15/18/22  1613750200  Call  1619126900  Call  1613610500  Call
 GA11/15/18/22/30C  1622007900  Call  1613872000  Call  1613610500  Call
 GA11/15/18/22/30C  1622051600  Call  1613872000  Call  1613610500  Call
 GA11+/15+/18+/22+  1622051600  Call  1613872000  Call  1613610500  Call
 GA11+/15+/18+/22+/26+/30  1625703600  Call  1613872000  Call  1622783600  Call
 GA11/15/18/22  1622035101  Call  1613872000  Call  1613610500  Call
 GAe11/15/18  1625775300  Call  1613872000 Call  1625752500  Call
 GAe22/26/30  1625775400   Call  1613872000  Call  1625752500  Call
 GA30/37  1202641400  Call  1619279700  Call  1613610500  Call
 GA30/37/45  1613688000  Call  1619279700  Call  1613610500  Call
 GA30/GA37  1613839700  Call  1613740700  Call  1613610500  Call
 GA37/45/50/55C/50VSD  1613839702  Call  1613740800  Call  1613610500  Call
 GA30+/37+/45+  1622314000  Call  1613740800  Call  1622314280  Call
 GA30AP/37AP/45AP  1622646000  Call  1613740700  Call  1622314280  Call
 GA55/75/90  1613730600  Call  1619279800  Call  1613610500  Call
 GA55/75/90  1613800700  Call  1613800400 Call  1613610500  Call
 GA55/75/90C  1613984000  Call  1613950300  Call  1613610500  Call
 GA55+/75+  1622365600  Call  1613950300  Call  1622365200  Call
 GA55AP/75AP  1622569300  Call  1622185501  Call  1622314200  Call
 GA90AP  1622365600  Call  1613950300  Call  1613610500  Call
 GA90/110/132/160  1614642300  Call  1619378400  Call  1613610500  Call
 GA90/110  1614905400  Call  1621057499  Call  1621054700  Call
 GA90/110  1621938499  Call  1621574299  Call  1613610500  Call
 GA90/110  1614905400  Call  1621510700  Call  1613610500  Call
 GA90/110 from 2009.3  1614905400  Call  1621737600  Call  1621737800  Call
 GA132/160  1614905600  Call

 1621057499

 1030097900

 Call  1613610500   Call
 GA132/160  1621938599  Call  1621574299  Call  1613610500  Call
 GA132/160 from 2009.3  1614905600  Call  1621737600  Call  1621737800  Call
 GA132/160/180  1614905600  Call  1621510700  Call  1613610500  Call
 GA132+-7.5bar  1623051599  Call  1621737699  Call  1621737890  Call
 GA160+-7.5bar  1623051499  Call  1621737699  Call  1621737890  Call
 GA200/250/315  1614704800  Call  1030097900  Call  1614727300  Call
 GA200/250/315  1614952100  Call  1621054799  Call  1614727300  Call
 GA200/250/315  1621938699  Call  1621574299  Call  1614727300  Call

| Sản phẩm cùng danh mục|

SẢN PHẨM